دکتر الهام نقابی

دکتر الهام نقابی

پزشک عمومی

عنوان تخصص: پزشک عمومی

شماره نظام : 147576

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر الهام نقابی
رتبه: 4.5 از 1 رأی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)
 شهر / استان
 شهر / استان

بردسکن

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر الهام نقابی بردسکن :
55424000
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2024