دکتر محمدصادق شریعتی

دکتر محمدصادق شریعتی

پزشک عمومی

عنوان تخصص: پزشک عمومی

شماره نظام : 72726

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر محمدصادق شریعتی
رتبه: 4.5 از 1 رأی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
ب پیروزی - کوثر جنوبی 14
 شهر / استان
 شهر / استان

مشهد

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2023