دکتر حکیمه باصری

دکتر حکیمه باصری

پزشکی اجتماعی

عنوان تخصص: پزشکی اجتماعی

شماره نظام : 103611

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر حکیمه باصری
رتبه: 4.5 از 1 رأی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خ وحید 3- بیمارستان امام حسین
 شهر / استان
 شهر / استان

مشهد

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر حکیمه باصری مشهد :
2787001
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2023