دکتر فائزه مجاهدی

دکتر فائزه مجاهدی

بیماری‌های کودکان

عنوان تخصص: کودکان (اطفال)

شماره نظام : 29174

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر فائزه مجاهدی
رتبه: 4.3 از 1 رأی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
کلینیک سلامت- بعد از هفت تیر
 شهر / استان
 شهر / استان

مشهد

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2024