دکتر محمدعلی سلطانی

دکتر محمدعلی سلطانی

گوش، حلق، گلو، بینی، جراحی سر و گردن

عنوان تخصص: گوش، حلق و بینی (ENT)

شماره نظام : 28236

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر محمدعلی سلطانی
رتبه: 4.3 از 1 رأی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
بیمارستان امام علی (ع)
 شهر / استان
 شهر / استان

بجنورد

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر محمدعلی سلطانی بجنورد :
2241001-6
مسیریابی از گوگل تصحیح
تبلیغات پزشکان بهترین دکتر لیفت صورت در تهران
Exir 2024