دکتر صدیقه میرشکاری

دکتر صدیقه میرشکاری

بیهوشی و درد

عنوان تخصص: بیهوشی

شماره نظام : 28453

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر صدیقه میرشکاری
رتبه: 4.3 از 1 رأی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
بیمارستان مهر
 شهر / استان
 شهر / استان

اهواز

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر صدیقه میرشکاری اهواز :
33339475
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2024