دکتر علی قاسم خانی

دکتر علی قاسم خانی

پزشک عمومی

عنوان تخصص: پزشک عمومی

شماره نظام : 74219

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر علی قاسم خانی
رتبه: 4.5 از 1 رأی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
بیمارستان نفت
 شهر / استان
 شهر / استان

آبادان

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر علی قاسم خانی آبادان :
18-2226811
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2024