دکتر نیلوفر قدیمی

دکتر نیلوفر قدیمی

دندانپزشک

عنوان تخصص: دندانپزشک

شماره نظام : 127558

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر نیلوفر قدیمی
رتبه: 4.5 از 1 رأی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
چهارراه- ساختمان طاهر -واحد 1
 شهر / استان
 شهر / استان

میانه

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2024