دکتر اصغر مرزبان

دکتر اصغر مرزبان

فوق تخصص بیماری های کودکان

عنوان تخصص: کودکان (اطفال)

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر اصغر مرزبان
رتبه: 4.6 از 6 رأی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
زنجان-سعدی وسط-س کیمیا
 شهر / استان
 شهر / استان

زنجان

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2023