دکتر شهرام صفائی

دکتر شهرام صفائی

روانپزشکی

عنوان تخصص: روانپزشک (اعصاب و روان)

شماره نظام : 97936

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر شهرام صفائی
رتبه: 4.5 از 1 رأی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
بلوارامام خمینی خیابان سینا کلینیک رازی
 شهر / استان
 شهر / استان

چاه بهار

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2023