دکتر سعید عزیزی

دکتر سعید عزیزی

آسیب شناسی (پاتولوژی)

عنوان تخصص: آسیب شناسی (پاتولوژی)

شماره نظام : 42214

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر سعید عزیزی
رتبه: 4.3 از 1 رأی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
بیمارستان قائم (عج )
 شهر / استان
 شهر / استان

فیروزآباد

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2024