دکتر پردیسا ارچین دیالمه

دکتر پردیسا ارچین دیالمه

فوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم (اندوکرینولوژی)

عنوان تخصص: داخلی

شماره نظام : 90244

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر پردیسا ارچین دیالمه
رتبه: 4.5 از 1 رأی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
صفا شهر - دهبید درمانگاه
 شهر / استان
 شهر / استان

خرم بید

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر پردیسا ارچین دیالمه خرم بید :
07523523852
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2023