دکتر جواد متذکر

دکتر جواد متذکر

داخلی

عنوان تخصص: داخلی

شماره نظام : 112950

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر جواد متذکر
رتبه: 4.5 از 1 رأی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
چهار راه خیرات-بیمارستان ایران
 شهر / استان
 شهر / استان

شیراز

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر جواد متذکر شیراز :
2526280
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2023