دکتر مریم زمانی

دکتر مریم زمانی

داخلی

عنوان تخصص: داخلی

شماره نظام : 55143

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر مریم زمانی
رتبه: 4.5 از 1 رأی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
بیمارستان علی اصغر
 شهر / استان
 شهر / استان

شیراز

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2024