دکتر حاجعلی خوش فطرت

دکتر حاجعلی خوش فطرت

پزشک عمومی

عنوان تخصص: پزشک عمومی

شماره نظام : 103907

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر حاجعلی خوش فطرت
رتبه: 4.5 از 1 رأی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
شبکه بهداشت
 شهر / استان
 شهر / استان

بوانات

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2023