دکتر مهشید قزلباش

دکتر مهشید قزلباش

پزشک عمومی

عنوان تخصص: پزشک عمومی

شماره نظام : 54600

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر مهشید قزلباش
رتبه: 4.5 از 1 رأی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خ روزبهان ک 1
 شهر / استان
 شهر / استان

فسا

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر مهشید قزلباش فسا :
2216565
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2024