دکتر مستانه زمان دار

دکتر مستانه زمان دار

دندانپزشک

عنوان تخصص: دندانپزشک

شماره نظام : 161466

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر مستانه زمان دار
رتبه: 4.5 از 1 رأی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خ خیام چهارراه شهرداری کلینیک شفا
 شهر / استان
 شهر / استان

قزوین

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2023