دکتر پری السادات حاجی سیدجوادی

دکتر پری السادات حاجی سیدجوادی

روانپزشکی

عنوان تخصص: روانپزشک (اعصاب و روان)

شماره نظام : 123305

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر پری السادات حاجی سیدجوادی
رتبه: 4.5 از 1 رأی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خ امام ساختمان پزشکان توحید طبقه اول
 شهر / استان
 شهر / استان

تاکستان

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر پری السادات حاجی سیدجوادی تاکستان :
35239496
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2023