دکتر حمیدرضا رضازاده بزاز

دکتر حمیدرضا رضازاده بزاز

قلب و عروق

عنوان تخصص: قلب و عروق

شماره نظام : 97907

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر حمیدرضا رضازاده بزاز
رتبه: 4.5 از 1 رأی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
شبکه بهداشت و درمان کوهدشت
 شهر / استان
 شهر / استان

کوهدشت

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر حمیدرضا رضازاده بزاز کوهدشت :
6223010
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2024