دکتر حاجی قربان نورالدینی

دکتر حاجی قربان نورالدینی

رادیولوژی و سونوگرافی

عنوان تخصص: رادیولوژی و سونوگرافی

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر حاجی قربان نورالدینی
رتبه: 4.5 از 4 رأی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
بین فلکه کارگر وطالقانی-رادیولوژی دکترنورالدینی
 شهر / استان
 شهر / استان

بابل

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر حاجی قربان نورالدینی بابل :
1112229728
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2024