دکتر لیدا حسینیان رودسری

دکتر لیدا حسینیان رودسری

پزشک عمومی

عنوان تخصص: پزشک عمومی

شماره نظام : 89109

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر لیدا حسینیان رودسری
رتبه: 4.5 از 1 رأی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
روبروی پارک
 شهر / استان
 شهر / استان

تنکابن

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2023