دکتر ساناز صالح پور

دکتر ساناز صالح پور

پزشک عمومی

عنوان تخصص: پزشک عمومی

شماره نظام : 105402

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر ساناز صالح پور
رتبه: 4.5 از 1 رأی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خ امام کوچه دوم
 شهر / استان
 شهر / استان

بابلسر

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2023