دکتر فهیمه السادات داوری

دکتر فهیمه السادات داوری

پزشک عمومی

عنوان تخصص: پزشک عمومی

شماره نظام : 71943

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر فهیمه السادات داوری
رتبه: 4.5 از 1 رأی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
بلوار کشاورز-کوچه درمانگاه انصار-س پزشکان امام رضا-ط2
 شهر / استان
 شهر / استان

ساری

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر فهیمه السادات داوری ساری :
33293918
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2024