دکتر بکتاش بیانی

دکتر بکتاش بیانی

تخصص بیماری های قلب و عروق

عنوان تخصص: قلب و عروق

شماره نظام : 

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر بکتاش بیانی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
عارف ۲- (احمدآباد ) - ساختمان پزشکان مهر پلاک ۳۰
 شهر / استان
 شهر / استان

مشهد

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2022