دکتر حمیرا سلیمی شهرکی

دکتر حمیرا سلیمی شهرکی

پزشک عمومی

عنوان تخصص: پزشک عمومی

شماره نظام : 40841

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر حمیرا سلیمی شهرکی
رتبه: 4.3 از 1 رأی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
شهرکرد- خ 12محرم مجتمع کوثر طبقه اول
 شهر / استان
 شهر / استان

شهرکرد

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر حمیرا سلیمی شهرکی شهرکرد :
32276427
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2024