دکتر شکراله زندی

دکتر شکراله زندی

جراحی مغز و اعصاب

عنوان تخصص: جراح مغز و اعصاب

شماره نظام : 97189

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر شکراله زندی
رتبه: 4.5 از 1 رأی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خ طالقانی شبکه بهداشت
 شهر / استان
 شهر / استان

سنندج

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2024