دکتر مشیر فصیحی

دکتر مشیر فصیحی

جراحی عمومی

عنوان تخصص: جراح عمومی

شماره نظام : 102676

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر مشیر فصیحی
رتبه: 4.5 از 1 رأی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب
 شهر / استان
 شهر / استان

رفسنجان

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2023