دکتر افشین اعظمی

دکتر افشین اعظمی

پزشک عمومی

عنوان تخصص: پزشک عمومی

شماره نظام : 105246

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر افشین اعظمی
رتبه: 4.5 از 1 رأی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
بیمارستان 520 ارتش
 شهر / استان
 شهر / استان

کرمانشاه

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر افشین اعظمی کرمانشاه :
18-7272016
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2023