دکتر سارا سبزعلی

دکتر سارا سبزعلی

بیماری‌های کودکان

عنوان تخصص: کودکان (اطفال)

شماره نظام : 115300

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر سارا سبزعلی
رتبه: 4.5 از 1 رأی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
بیمارستان امام سجاد
 شهر / استان
 شهر / استان

یاسوج

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر سارا سبزعلی یاسوج :
07412220162
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2024