دکتر محمدمهدی صفائی

دکتر محمدمهدی صفائی

ارتوپدی

عنوان تخصص: ارتوپدی

شماره نظام : 56078

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر محمدمهدی صفائی
رتبه: 4.5 از 1 رأی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
قلعه حسن-شبکه بهداشت درمان
 شهر / استان
 شهر / استان

گرگان

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2023