دکتر ستاره فرخ نیا

دکتر ستاره فرخ نیا

پزشک عمومی

عنوان تخصص: پزشک عمومی

شماره نظام : 98792

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر ستاره فرخ نیا
رتبه: 4.5 از 1 رأی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خیابان طالقانی شرقی مرکز تحقیقات پیشگیری از سرطان مری و معده
 شهر / استان
 شهر / استان

گنبدکاووس

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر ستاره فرخ نیا گنبدکاووس :
01722223610
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2024