دکتر فیروزه اسمعیل زاده سوخته سرائی

دکتر فیروزه اسمعیل زاده سوخته سرائی

پزشک عمومی

عنوان تخصص: پزشک عمومی

شماره نظام : 133024

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر فیروزه اسمعیل زاده سوخته سرائی
رتبه: 4.5 از 1 رأی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
آق قلا-بیمارستان آل جلیل
 شهر / استان
 شهر / استان

گرگان

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2024