دکتر جواد عنایت

دکتر جواد عنایت

بیماری‌های کودکان

عنوان تخصص: کودکان (اطفال)

شماره نظام : 92873

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر جواد عنایت
رتبه: 4.5 از 1 رأی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خیابان فراغی ساختمان پزشکان مبین طبقه اول
 شهر / استان
 شهر / استان

کلاله

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2023