دکتر عباس نداف فهمیده

دکتر عباس نداف فهمیده

آسیب شناسی (پاتولوژی)

عنوان تخصص: آسیب شناسی (پاتولوژی)

شماره نظام : 85232

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر عباس نداف فهمیده
رتبه: 4.5 از 1 رأی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
چهارراه گلسار- پل بوسار- مجتمع دانا- آزمایشگاه دانا
 شهر / استان
 شهر / استان

رشت

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر عباس نداف فهمیده رشت :
33126095
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2024