دکتر ماجده محبی کجیدی

دکتر ماجده محبی کجیدی

دندانپزشک

عنوان تخصص: دندانپزشک

شماره نظام : 145889

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر ماجده محبی کجیدی
رتبه: 4.5 از 1 رأی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
چهارراه گلسار- کلینیک آپادانا
 شهر / استان
 شهر / استان

رشت

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر ماجده محبی کجیدی رشت :
33113837
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2024