دکتر محدثه حاجی محمدی نجارمقدم

دکتر محدثه حاجی محمدی نجارمقدم

دندانپزشک

عنوان تخصص: دندانپزشک

شماره نظام : 156856

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر محدثه حاجی محمدی نجارمقدم
رتبه: 4.5 از 1 رأی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
گلسار- بلوار نماز- ساختمان گلدن رز-طبقه3
 شهر / استان
 شهر / استان

رشت

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر محدثه حاجی محمدی نجارمقدم رشت :
33756462
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2024