دکتر نرجس قنادی کریمی

دکتر نرجس قنادی کریمی

پزشک عمومی

عنوان تخصص: پزشک عمومی

شماره نظام : 139888

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر نرجس قنادی کریمی
رتبه: 4.5 از 1 رأی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خیابان نواب درمانگاه کوثر
 شهر / استان
 شهر / استان

رشت

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر نرجس قنادی کریمی رشت :
32111934
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2023