دکتر عباس مدیر

دکتر عباس مدیر

جراحی عمومی

عنوان تخصص: جراح عمومی

شماره نظام : 13789

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر عباس مدیر
رتبه: 4.2 از 1 رأی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
خ10فروردین -ک روشن
 شهر / استان
 شهر / استان

یزد

 شماره تماس
 شماره تماس
شماره تلفن دکتر عباس مدیر یزد :
666691
مسیریابی از گوگل تصحیح
تبلیغات پزشکان کلینیک شیمی درمانی در تهران
Exir 2024