دکتر طاهره عزیزی بندرآبادی

دکتر طاهره عزیزی بندرآبادی

دندانپزشک

عنوان تخصص: دندانپزشک

شماره نظام : 95697

آدرس و تلفن مطب
مطب دکتر طاهره عزیزی بندرآبادی
رتبه: 4.5 از 1 رأی
توضیحات و آدرس کامل دکتر
توضیحات و آدرس کامل دکتر
 توضیحات
 توضیحات

 آدرس
 آدرس
 شهر / استان
 شهر / استان

یزد

 شماره تماس
 شماره تماس
مسیریابی از گوگل تصحیح
Exir 2024