روان درمانی

نقش گروه صنعتی انتخاب الکترونیک در ارتقای شاخص‌های حوزه ایمنی و بهداشت کار و فرهنگسازی موضوع HSE

وقتی نگاه مدیران و برنامه ریزان یک سازمان از منابع انسانی به سرمایه انسانی، تغییر می کند، حفظ ایمنی، سلامت و امنیت او و توجه به موضوع بهداشت، محیط کار، شاخصه های ایمنی و حفاظت از روح و جسم سرمایه انسانی، برای سازمان به یک ارزش و اولویت تبدیل شده و از قالب یک وظیفه سازمانی فراتر می رود. در چنین رویکردی است که موضوع و شاخص HSE نیز اهمیتی صدچندان به خود می گیرد.

به گزارش مرکز ارتباطات رسانه ای گروه صنعتی انتخاب الکترونیک، مقوله HSE مخففHealth Safety Environment  است و سه موضوع و شاخصه توجه به بهداشت حرفه ای، ایمنی نیروی انسانی و در نهایت Environment  به معنی توجه به محیط زیست سرمایه انسانی را در برمی گیرد.

کنترل خطرهای احتمالی موجود در محیط کار، استانداردسازی محیط کاری، ایمنی کامل کارگران و جلوگیری از هر گونه آسیب و صدمه‌ در محیط کاری، توجه به اولویت های پیشگیرانه، تامین و حفاظت و افزایش سلامت روانی و جسمی و اجتماعی کارکنان،
همخوانی کار با فرد، حفاظت کارکنان در مقابل عواملی که برای تندرستی کارکنان زیان‌آور است و … از جمله موارد حائز اهمیت در این مقوله است. البته سازمان هایی که نگاه توسعه گرا و پیشرو در این زمینه دارند، از این موارد فراتر رفته و به موضوعاتی چون ارزیابی و اندازه‌گیری عوامل زیان آور ارگونومیک و زیست شناسی محیط کار، تشکیل پرونده سلامت کارکنان، توجه به نیازهای همه جانبه جسمی و روحی کارکنان و ارایه روش های بهینه در این زمینه ورود می کنند.

* HSEبخشی از زنجیره ارزش و مسئولیت اجتماعی انتخاب الکترونیک

معاون سرمایه انسانی گروه صنعتی انتخاب الکترونیک می گوید: موضوع بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، بخشی از زنجیره ارزش گروه صنعتی انتخاب الکترونیک است و به عنوان یک ارزش سازمانی برای این بنگاه بزرگ اقتصادی تلقی می شود.

سیدحسین میرباقری در همایش روز جهانی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار گفت: توسعه سرمایه انسانی گروه صنعتی در سال های اخیر باعث شده، این مجموعه تجربه های ارزشمند و همه جانبه ای در حوزه HSE (بهداشت حرفه ای و ایمنی کار) داشته باشد. از این رو با مشارکت های اجتماعی، این تجربیات را به دیگر صنایع و بنگاه های اقتصادی منتقل خواهد کرد و این انتقال تجربه بخشی از مسئولیت اجتماعی ماست.

وی تاکید کرد: گروه صنعتی انتخاب الکترونیک با دیدگاه توسعه ای و آینده نگرانه ای که به مقوله های مختلف از جمله سرمایه انسانی دارد، در حوزه HSE هم توسعه محور و آینده نگرانه برنامه ریزی و اقدام کرده است و این نگاه را داشته است که در این زمینه فرهنگ ساز باشد و اثرات اجتماعی از خود به جای بگذارد.

معاون سرمایه انسانی گروه صنعتی انتخاب الکترونیک در این خصوص افزود: به عنوان نمونه طرح احداث و تأسیس درمانگاه تخصصی بزرگ انتخاب در شهرک صنعتی مورچه خورت در راستای ارتقای بهداشت کارکنان انتخاب در دست اجراست اما اثرات ایجاد این مجموعه، متوجه اهالی شهرستان های اطراف نیز می شود و این مجموعه به دیگر همشهریان نیز خدمت رسانی می کند.

وی ادامه داد: اقدام دیگر که نگاه بلندمدت و اجتماعی گروه صنعتی انتخاب الکترونیک را در زمینه بهداشت حرفه ای نشان می دهد، پیگیری استقرار تصفیه خانه بهداشتی و صنعتی در شهرک صنعتی مورچه خورت است که یک اقدام زیست محیطی در راستای پیشگیری از بیماری ها و بهبود شاخص های زیست محیطی این منطقه هم برای کارکنان و هم برای اهالی این منطقه است. موضوع توسعه فضای سبز شهرک صنعتی مورچه خورت نیز دقیقا با چنین نگاهی از سوی انتخاب الکترونیک برنامه ریزی و پیگیری شده است.

به گفته میرباقری، این مجموعه، نه فقط موضوع سلامت جسم بلکه سلامت روح کارکنان را مدنظر قرار داده است و به منظور افزایش بازدهی، انگیزه و رضایت پرسنل، سلامت روح و جسم خانواده های آنان را نیز در نظر گرفته است.

وی در این زمینه به انجام اقداماتی چون تدوین نقشه توسعه فردی فرزندان کارکنان، عقد قرارداد همکاری با مراکز مهم و برجسته حوزه روان شناسی و مشاوره در سطح استان و کشور برای پرسنل و خانواده آنان، انجام مشاوره های فردی، زوجین، تحصیلی، توسعه فردی و … برای آنان اشاره کرد.

معاون سرمایه انسانی گروه صنعتی انتخاب الکترونیک در این باره افزود: همچنین در زمینه نگاه توسعه ای گروه صنعتی انتخاب الکترونیک در مقوله HSE، می توان به مواردی چون ورود به موضوع مدیریت ریسک با همکاری تنگاتنگ اساتید به نام کشور در خصوص آخرین متدهای روز ایمنی جهان، تجهیز شدن به سیستم های حرفه ای مدیریت ایمنی، آموزش نیروهای متخصص این حوزه از طریق دانشگاه انتخاب، ایجاد نرم افزار سلامت کارکنان برای دسترسی آنان در هرلحظه و هرکجای ایران به پرونده سلامت خود، حمایت از مرکز نیکوکاری کنترل سرطان ایرانیان(مکسا) با رویکرد مراقبت های تسکینی در راستای مسئولیت اجتماعی انتخاب الکترونیک و ارایه خدمات گسترده و متنوع به همکاران و خانواده آنان که احتمالا درگیر بیماری سرطان شده اند، مشاوره تلفنی پزشکی به همکاران و خانواده های آنان در زمینه های مختلف، استقرار روان شناسان در خطوط تولید، توجه به موضوع تغذیه همکاران و … اشاره کرد که می تواند الگوی دیگر صنایع در حوزه HSE باشد.

*ارتقای فرهنگ و شاخص های HSE

علی پارسا، معاون فنی مرکز بهداشت استان اصفهان نیز در این زمینه گفت: “خودمراقبتی” که زمینه ساز پیشگیری در حوزه بهداشت جامعه است، بر سه نوع خودمراقبتی فردی، سازمانی و اجتماعی دسته بندی می شود که گروه صنعتی انتخاب الکترونیک، در حوزه خودمراقبتی سازمانی، به شایستگی اقدام و عمل کرده است و می تواند الگویی برای دیگر صنایع باشد.

وی ادامه داد: انتخاب الکترونیک در برگزاری رویداد “در مسیر تعالی HSE” که به مناسبت روز جهانی بهداشت حرفه ای با حضور کارشناسان بهداشت حرفه ای استان و با هدف انتقال تجربیات، هم افزایی و تبادل نظر کارشناسان HSE برگزار شده است، نیز مشارکت و حمایت ویژه ای داشته است تا نقش و سهم خود را در ارتقای فرهنگ و شاخص های این حوزه ایفا کند.

*نگاه بلند انتخاب الکترونیک در فرهنگ‌سازی و حرکت های اجتماعی بهداشت کار

همچنین مجید مشایخ، رییس واحد بهداشت حرفه ای استان اصفهان گفت: خوشبختانه گروه صنعتی انتخاب الکترونیک این دیدگاه را دارد که اقدامات و ظرفیت های خود در حوزه بهداشت کار را به یک فرهنگ و حرکت اجتماعی تبدیل کرده و با حمایت ها و مشارکت های خود تجربیات خود در حوزه بهداشت کار را به دیگر صنایع منتقل کند. حمایت انتخاب الکترونیک از این رویداد نشانگر اهتمام و دیدگاه روشن این گروه صنعتی برای انتقال تجربیات موفق خود در بخش بهداشت حرفه ای به دیگر گروه ها و صنایع است.

*انتخاب الکترونیک و آموزش نیروی متخصص HSE برای تزریق به صنایع کشور

در این زمینه محمد آهنگریان، رییس مرکز آموزش علمی-کاربردی گروه صنعتی انتخاب نیز گفت: این مرکز آموزشی در حال حاضر 220 نفر دانشجوی HSE و 150 نفر فارغ التحصیل در این رشته دارد که این افراد در رشته های ایمنی و حفاظت فنی، مهندسی فناوری ایمنی، بهداشت و محیط زیست آموزش دیده و به عنوان نیروی متخصص به مجموعه انتخاب الکترونیک یا دیگر صنایع اضافه می شوند.

وی ادامه داد: انتخاب الکترونیک در زمینه آموزش تخصصی نیز موضوع دوری صنعت از دانشگاه را به سهم خود حل کرده و هم اکنون نه تنها نیروی مورد نیاز خود در حوزه بهداشت و ایمنی را تامین می کند بلکه به افراد جویای کار در این زمینه و صنایعی که چنین نیروهای متخصصی نیاز دارند نیز کمک می کند.

وی همچنین تاکید کرد: برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت، تشکیل هسته و انجمن علمی در حوزه HSE، ایجاد فضایی برای تبادل افکار تخصصی در این زمینه و توسعه فرهنگ HSE از طریق فضاهای علمی و تخصصی از دیگر اهداف و برنامه های مرکز آموزش علمی-کاربردی انتخاب در زمینه HSE است.

گفتنی است همایش روز جهانی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار با همکاری مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و حمایت گروه صنعتی انتخاب الکترونیک همزمان با روز جهانی بهداشت حرفه ای با حضور 700 نفر از کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در صنایع و 200 بازرس این بخش برگزار شد.

 

 

راضی بودید؟

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا